Sutton

  • Sutton posted an update 1 month, 2 weeks ago

    Ý tưởng tìm phòng trọ phía trên phần mềm của cô đã cuốn hút phần lớn người tiêu cần sử dụng nhờ khắc phục được những loại trừ của thị trường cho thuê phòng trọ ở Việt Nam. Dự án này đã đc đầu tư 3,5 tỷ đồng trong chương trình Shark tank mùa 2.

    Đồng cảm với nỗi khổ của “kẻ không nhà”

    Ngay sau khi ngừng việc du học tại Australia v&agrave…[Read more]

  • Sutton became a registered member 1 month, 2 weeks ago

Skip to toolbar