Gross

  • Gross posted an update 2 months ago

    Visa đặc định hay còn đc gọi là Tokutei Ginou là một loại visa mới cho phép người lao động công tác tại Nhật trong tiến trình lâu hơn & mức tối thiểu là 5 năm. Không những thế khi đc cấp visa đặc định người lao động còn sống sót cơ hội xin visa vĩnh trú & bảo lãnh người thân sang Nhật, người lao động còn được chuyển công ty trong…[Read more]

  • Gross became a registered member 2 months ago

Skip to toolbar