McBride

  • McBride posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Theo thông báo từ Bộ LĐTBXH, chương trình “Lao động kỹ năng đặc định” chính thức được Chính phủ Nhật Bản thông qua. Điều này đồng nghĩa, lao động Việt sẽ đc sang Nhật Bản thao tác làm việc theo diện Visa mới – Visa kỹ năng đặc định. Hiện tại, Nhật Bản mới chỉ đón nhận 14 ngành nghề theo loại visa mới lạ này. Do vậy, khi tò m…[Read more]

  • McBride became a registered member 1 month, 3 weeks ago

Skip to toolbar